bg en
Общината >>>

 
  
    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕT >>                           КОНТАКТИ >>  
 
 
 
23.03.2015г.
 
 
 
12.03.2015г.
 
 
 
 
06.03.2015г.
 
 
 
 
 
Три събития в едно честваха учениците и учителите от СОУ "Христо Смирненски" гр. Гулянци. >>>
 
 
 
27.02.2015г.
 
 
 
 
 
 
13.02.2015г.
 
 
 
 
28.01.2015г.
 
Покана за публично обсъждане на Информация за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2014г. на 06.02.2015г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/
 
 
 
21.01.2015г.
 
 
 
 
20.01.2015г.
 
 
 
 
07.01.2015г.
 
 
 
 
16.12.2015г.
 
 
 
 
 
01.12.2014г.
 
 
 
 
20.11.2014г.
 
Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2015г. на 28.11.2014г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/
 
 
 
06.11.2014г.
 
 
 
 
23.10.2014г.
 
 
 
 
16.10.2014г.
 

 

14.10.2014г.

 
 
 
13.10.2014г.
 
      

 

06.10.2014г.

МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА, ПРЕДСТАВЯ  ИНИЦИАТИВАТА:

„ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“

Инициативата ще се проведе от 13 до 18 октомври 2014г. на територията на цялата страна като има за цел популяризиране на резултатите от членството на България в ЕС, чрез изпълнените проекти със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Основен организатор на ниво област е съответният Областен информационен център (ОИЦ). Като такъв, ОИЦ - Плевен със съдействието на общините от област Плевен и Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет предвижда в рамките на инициативата да проведе велообиколки на територията на всяка една от 11 общини на област Плевен. В рамките на инициативата ще бъдат наградени по двама участника във велообиколката  във всяка община, като печелившите ще бъдат определени чрез томбола. Наградите са по 1 велосипед в 2 диференцирани възрастови групи.

В инициативата могат да участват граждани, със собствени велосипеди, в две възрастови групи – младежи до 16 години и участници над 16 годишна възраст.

В община Гулянци велообиколката ще се проведе на 15.10.2014г. Всеки желаещ може да заяви участие  в читалище „П. Р. Славейков” гр. Гулянци до 12:00 часа на 15 октомври. Стартът ще бъде даден в 15:00 часа пред сградата на Общинска администрация от Кмета на общината Лъчезар Яков. Дължината на цялата обиколка е 4км.

Заповядайте Да спортуваме ЗАЕДНО!

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
 
 
01.10.2014г.

Пенсионерските клубове в община Гулянци отбелязаха Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. >>>

 

С тържествен концерт Женска вокална група „Дунавски звуци” при КПК „Възраждане” гр. Гулянци отпразнува своя 15-ти рожден ден.>>>

 

Новата учебна година започна нормално във всички училища и детски градини на територията на община Гулянци.>>>

 

На 4 септември град Гулянци празнува своя 40-ти рожден ден. Празника бе изключително тържествен, изпъстрен с редица културни и спортни прояви. >>>

 
 
25.08.2014г.
 
  
 
 
 
 
 
 
20.08.2014г.
 
      
 
 
 
АКТУАЛНО

изх.№5300-  370/05.08.2014 год.                                                                              

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Реконструкция на част от отводнителен канал, с. Сомовит (от ул.Дунав и ул.Искър под път ІІ-11 Сомовит – Никопол), Община Гулянци», открита с Решение №РД 09-298/25.06.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 06.08.2014 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
Сийка Захариева

Председател на комисията

Началник отдел „Управление на общинската собственост”

при Община Гулянци

Дата:

05.08.2014 год.

гр. Гулянци


 
30.07.2014г.
 

 

17.07.2014г.

   
 
 
04.07.2014г.
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

Информация към документацията публикувана на 25.06.2014 год. за: «Реконструкция на част от отводнителен канал, с. Сомовит (от ул.Дунав и ул.Искър под път ІІ-11 Сомовит – Никопол), Община Гулянци»

Поради допусната техническа грешка в документацията правим следните разяснения:

- на стр.25 от документацията ред.3 и 4 след Община Гулянци вместо до 16:00 часа на 07.04.2014 год. да се чета: 04.08.2014 год. до 17:00 часа, така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

- т.2  на стр.25 вместо на 08.04.2014 год. от 13.00 часа да се чете:05.08.2014 год. от 10:00 часа, така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

 - на стр. 27 т.1 вместо 28.03.2014г. да се чете:25.07.2014 год., така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

 

 
23.06.2014г.
 
 
 
 
20.06.2014г.
 
      
 
 
04.06.2014г.
 
 
02.06.2014г. 
  
 
 
 
22.05.2014г.
 
 
 
 
13.05.2014г. 
 
 
 
 
24.04.2014г.
 
 
 
 
17.04.2014г.
 
 
 
 
16.04.2014г.
 
 
 
 
   П О К А Н А    
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция/Ден на отворените врати по проект "Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Гулянци". Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ по схема "Помощ в дома".
Пресконференцията ще се състои на 15.04.2014г. от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция по проект "Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци", който се осъществява по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.
Пресконференцията ще се проведе на 15.04.2014г. от 11:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.

 

 

А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ  С. БРЕСТ - ВТОРИ ЕТАП ", открита с Решение №РД 09-55/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 11.04.2014 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

10.04.2014 год.
гр. Гулянци
 
 
 
10.04.2014г. 
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Иван Вазов” с. Милковица, общ. Гулянци.”, открита с Решение №РД 09-56/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 10.04.2014 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

09.04.2014 год.

гр. Гулянци

 
 
01.04.2014г.
 
 
 
 
27.03.2014г. 
 
  
 
 
 
А К Т У А Л Н О
 
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
5960 гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32; тел.: +359  6561/2171; факс +359 6561/2567;
изх. № 5300-921/24.03.2014г.

До …….

Относно: Постъпили въпроси по документация за обществена поръчка  с предмет: „Реконструкция на открит отводнителен канал с.Брест –Втори етап”. На основание чл.29,ал.1 от Закон за обществените поръчки в законно установения срок Ви изпращаме разяснения по документацията.

Въпрос 1) В Обявлението за обществена поръчка, раздел ІІ, т.2.1 Общо количество или обем е посочена сумата 410 204,40 лв. (четиристотин и десет хиляди двеста и  четири лева и четиридесет стотинки) с ДДС. По- долу като прогнозна стойност на поръчката без ДДС е посочена същата сума. В документацията за участие, част ІІ-ра, Раздел І,т.9 Предлагана цена е записано, че разполагаемият финансов ресурс на Възложителя за поръчката е 410 204,40 лв. с ДДС.Моля да уточните каква е максималната стойност на ценовата оферта без ДДС, която не бива да се превишава от кандидата?

Отговор 1) Сумата без ДДС е 341 837,00 лв.(триста четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и седем лева)

Въпрос 2) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІ,т.3 Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката е посочено 90дни(от сключване на договора), а в Част ІІ-ра, Раздел І,т.8 Място и срок на изпълнение на поръчката е посочено: Срок за изпълнение на СМР – не повече от 150 дни и не по-кратък от 100 дни от подписване на протокол обр.2 за даване на строителна линия и откриване на строителната площадка, в рамките на крайния срок на договора посочен в т.10.2”. В образец Техническа оферта, в т.4 е посочено: „Приемаме, че срока за изпълнение на СМР е не повече от 150 дни и не по кратък от 100 дни от подписване на протокол обр.2 за даване на строителна линия до подписване на констативен акт за установяване годността и приемане на строежа(акт обр.15), в рамките на крайния срок на договора .29.12.2013 г.(декларация за срок на изпълнение)

Отговор 2) Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 дни от сключване на договора, прилагаме нов образец „Техническа оферта”

Въпрос 3) В Документацията за участие, Част 5-та, Показатели, относителна тежест и методи за определяне на комплексната оценка на офертите е написано, че критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта при показатели, със съответната тежест за оценяване, както следва: „Т(обща техническа оценка)=50 точки,максимална стойност, Ср(срок на изпълнение)=10 точки,максимална стойност, Фп(Цена за изпълнение, в лв. с ДДС)= 40 точки, максимална стойност. По – долу на същата страница, под Указания за определяне на оценката по всеки показател, посоченият максимален брой точки по показател Техническо предложение е 30 т., с подпоказатели Работна програма – до 10т.,Обяснителна записка- до15т. и Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – до 5т. Моля, уточнете каква точно е методологията за оценка на офертите.
Отговор 3) Както е видно от документацията:  
Показателите за оценяване са :

T - Обща техническа оценка;

Ср- Срок на изпълнение

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева с ДДС)

С относителна тежест на показателите за оценяване:                                    

T    = 50 точки, максимална стойност

Ср  =10 точки, максимална стойност

Фn = 40 точки, максимална стойност

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Техническа оценка T – максимален брой точки: 50 точки
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

     TN

Т = -------------- x 50

     TNmax

където:

 ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица

TNmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

Показатели за оценка на техническото предложение – максимален брой точки – 30 т.
Оценяват се три основни елемента на Техническото предложение, както следва:

Работна програма (текстова част) 

До 10 т

·         Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности;

до 10 т.

Обяснителна записка

До 15 т

·         Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционните проекти). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел  качественото и навременно изпълнение на поръчката.

до 10 т.

·         Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора

до 5 т.

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 

До 5 т

·         Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почви и др.)

до 5 т. 

Въпрос 4) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ, т.2.2 Икономически и финансови възможности, като минимално изискване е посочено, че Участниците трябва да имат оборот от строителство сходно с предмета на поръчката не по- малко от 400 000 лв., като „За целта на настоящата поръчка, строителство сходно, с предмета на поръчката са реконструкция или строителство на отводнителни открити и закрити канали, изграждане на канализации и колектори, водоеми, корекции на реки и дерета.” Същото изискване е записано в Документация за участие, Раздел ІІІ, т.1.1. Същевременно, в образец №10 от офертата е написано: „ За целите на настоящата поръчка,строителство, сходно с предмета на поръчката е строителство и/или реконструкция, и/или ремонт на пътни/улични/ мрежи и съоръжения към тях”, а в  Образец 11: „Декларирам: следните основни договори с предмет строителство и/илиреконструкция и/или ремонт на пътна на/улична/ мрежа и съоръженията към тях, от които поне 1/един/ на път минимум ІV клас, изпълнени през последните  5 три години…..

Отговор 4) Приложено изпращаме Ви коректни Образец 10 и Образец 11

Въпрос 5) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ,т.2.3 Технически възможности е записано като Минимално изискване 2.5, че „Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, в Камарата на строителите в България,съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – обекти ІІ-ра група по чл.137,ал.1, от Закон за устройство на територията и строежи ІІІ категория –чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от Закон за устройство на територията….” В документацията за участие, Раздел ІІІ, т.2.5 е записано: „Участника трябва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи ВТОРА група, строежи от ТРЕТА категория” Съгласно правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, чл.5,ал.1, втора група се отнася за строежи от транспортната инфраструктура. Съгласно чл.137,ал.1,т.3 от  ЗУТ като строежи ІІІ категория, по буква „а”, се определят:”общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ иІV клас и съоръженията към тях.” Предметът на обществената поръчка са хидротехнически съоръжения и като такива не принадлежат към посочената група и категория строежи.

Отговор 5) Да се чете: чл.137,ал.1,т.3 от  ЗУТ като строежи ІІІ категория, по буква „б” - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации. Участника трябва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи ЧЕТВЪРТА група, строежи от ТРЕТА категория”

Въпрос 6) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ, т.1.2 Условия и начин на финансиране и плащане е записано: „Допустимо е авансово плащане, като максималният му размер не може да е повече от 50% от стойността на договора. Подробни условия за начина на плащане са посочени в проекта на договора.” В проекто договора, Приложение 1 към Документацията за участие, т.ІV Ред и условия на плащане, чл.6,т.1 се съдържа условието: Авансово плащане в размер на ……..лв. без ДДС или …… лв. с ДДС(до 50% върху стойността на договорната цена), в срок до 30 (тридесет) дни от откриване на строителната площадка”, т.е. не е указан точният размер на авансовото плащане. Моля да уточните по какъв начин  и къде участниците следва да укажат желания размер на авансово плащане в офертата си.

Отговор 6) Не е необходимо участниците да указват желания размер на авансово плащане в офертата.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


11.03.2014г.
 
 
 
 
05.03.2014г.
 
 
 
 
 
20.02.2014г.
 
 
 
 
19.02.2014г.
 

 
 
 
 
23.01.2014г.
 
  
 
 
15.01.2014г.
 
 
 
 
08.01.2014г. 
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 18.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

 
12.12.2013г.
 
 
 
 
05.12.2013г.
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранително-вкусови продукти за училища, детски заведения и ДСП на територията на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 04.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

 
 
28.11.2013г.
 
 
 
 
П О К А Н А
 
Община Гулянци кани всички жители на общината на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година, на 28.11.2013г. от 14:00 часа в Конферентната зала      (в сградата на Бюрото по труда гр. Гулянци).
   
 
 
20.11.2013г.
 
 
 
 
15.11.2013г.
 
 
 
 
05.11.2013г.
04.11.2013г.
 
 
 
 
30.10.2013г.
 
Община Гулянци бе домакин на поредната работна среща по съвместен проект на Румъния и България по Програмата за трансгранично сътрудничество. В рамките на събитието партньорите представиха презентации относно степента на реализацията на дейностите по проекта. Очаква се той да бъде финализиран до края на годината. Окръг Телеорман и Община Гулянци представиха и плановете си за нови проекти през следващия програмен период, като много от тях също е възможно да бъдат реализирани в партньорство. >>>
 
 
 
А К Т У А Л Н О
     Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Извършване на функционален анализ, който обхваща всички общински структури и функции; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Гулянци; Обособена позиция № 3 – Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните задължения, открита с Решение №РД 09-389/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 25.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
  
24.10.2013г.
 
 
21.10.2013г.
 
  
 
 
09.10.2013г.
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект« Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци», финансиран поДоговор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-393/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

08.10.2013г.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане по проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-391/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
07.10.2013г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-390/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

07.10.2013г.

    

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци, финансиран по Договор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-354/10.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 03.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
02.10.2013г. 
     
 
 
02.10.2013г.
 
 
 
 
30.09.2013г. 
 

 

 

 А К Т У А Л Н О

 Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на «Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци.", открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

26.09.2013г.


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по обособени позиции- Община Гулянци”, открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

25.09.13г. 

 
24.09.2013г.
 
 
 
 
23.09.2013г.
 
 
 
 
19.09.2013г.
 
 
 
 
18.09.2013г.
 
 
 
 
16.09.2013г.

Новата учебна година започна за 812 ученика от община Гулянци. 65 от тях са първокласниците, за които това бе първият и най-вълнуващ ден в училище. >>>

 
       
   
 
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, финансиран по Договор № 15/321/01143 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.09.2013 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

05.09.2013г.
 
 
 
05.09.2013г.