Община Гулянци

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Учебната година започна за 1057 деца от община Гулянци

Учебната година започна за 1057 деца от община Гулянци

Новата учебна година започна нормално във всички училища и детски градини на територията на община Гулянци. Учебно-възпитателния процес е материално, финансовото и кадрово обезпече...

21-09-2017 13:55 Новини

43 години град Гулянци

43 години град Гулянци

Лъчезар ЯКОВ, кмет на община Гулянци: „Важното е да надграждаме, а не да отричаме, защото с хубавите неща бързо се свиква.”

21-09-2017 13:45 Новини

Събор на село Шияково

Събор на село Шияково

На 26 август кметство Шияково организира традиционния събор на селото.

21-09-2017 13:05 Новини

Община Гулянци обновява базата на Домашния социален патронаж

Община Гулянци обновява базата на Домашния социален патронаж

Община Гулянци стартира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”.

30-08-2017 09:36 Новини

Станете част от празника!

Станете част от празника!

Кметът на Община Гулянци Лъчезар Яков Ви кани да станете част от тържественото честване на 43 години от обявяването на Гулянци за град, на 4 септември 2017г. Програма >>>

25-08-2017 10:16 Новини

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и ин…

  Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001...

25-08-2017 07:39 Новини

Обучение на актива на ОбОО на хората с увреждания

Обучение на актива на ОбОО на хората с увреждания

На 25 юли актива на дружествата при Общинската основна организация на хората с увреждания проведе обучение на хижата на Община Гулянци, край брега на река Дунав.

07-08-2017 09:08 Новини

Инициативи по повод Деня на Дунав

Инициативи по повод Деня на Дунав

В края на юни в община Гулянци се проведоха поредица от инициативи, посветени на Деня на река Дунав – 29 юни.

05-07-2017 10:18 Новини

Приключва санирането на двата жилищни блока в Гулянци

Приключва санирането на двата жилищни блока в Гулянци

На финален етап е обновяването на двата жилищни блока в град Гулянци.

15-06-2017 12:18 Новини

Актуално

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Покана

Покана Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2016г. на 23.08.201...

15 Август, 2017 Актуално

Съобщение

На 15 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Съобщение

На 11 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛ...

21 Юли, 2017 Актуално

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛ...

28 Април, 2017 Актуално

Покана за пресконференция

На 18 април от 14:30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в...

12 Април, 2017 Актуално

Списък на пасища и мери

Списък на пасища, мери от землищата на населените места в Община Гулянци за предоставянето им за общо и индивидуално ползване...

28 Февруари, 2017 Актуално

Покана за публично обсъждане н…

На 09.01.2017г. от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на ОБщински Съвет Гуянци, ет. 1, пл. "Свобода"...

23 Декември, 2016 Актуално

Покана за партньорство

Във връзка с подаването и подбора на идейни концепции на общини, на територията, на които се изпълняват мерки за приобщаване ...

12 Декември, 2016 Актуално