Община Гулянци

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Курбан за здраве в град Гулянци

Курбан за здраве в град Гулянци

На 15 август – Голяма Богородица жителите на град Гулянци се стекоха в храма „Св. Георги Победоносец”, за да се помолят заедно.

15-08-2018 13:27 Новини

До края на 2019 година е удължен срока на проект „Топъл обяд”

До края на 2019 година е удължен срока на проект „Топъл обяд”

От 20.06.2016 г. Община Гулянци изпълнява проект „Топъл обяд” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обя...

10-08-2018 08:29 Новини

Спортният комплекс в град Гулянци е любимо място за спорт  и отдих на малки и големи

Спортният комплекс в град Гулянци е любимо място за спорт и отдих на малки и го…

Вече две години жителите и гостите на Гулянци се радват на удобствата и възможностите за развлечения и спорт, които предлага Спортния комплекс в града.

07-08-2018 11:59 Новини

Ремонтирана е сградата на читалището в Шияково

Ремонтирана е сградата на читалището в Шияково

Приключи ремонта на сградата на НЧ „Васил Левски” с. Шияково.

03-08-2018 12:12 Новини

Започна обновяването на гимназията в Гиген по "Красива България"

Започна обновяването на гимназията в Гиген по "Красива България"

Стартираха ремонтните дейности по проекта на Община Гулянци „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Асен Златаров” с. Гиген”. Той се изпълнява по програма „Красива Бълг...

02-08-2018 17:10 Новини

Центърът за обществена подкрепа при Община Гулянци доказа необходимостта от този вид услуга

Центърът за обществена подкрепа при Община Гулянци доказа необходимостта от този…

Вече трети месец Центърът за обществена подкрепа работи активно. Екипът редовно организира мероприятия и инициативи и ежедневно доказва необходимостта от подобен род социална услуг...

26-07-2018 11:27 Новини

Нов училищен автобус ще извозва ученици през учебната 2018/2019 година

Нов училищен автобус ще извозва ученици през учебната 2018/2019 година

Тази седмица Община Гулянци получи нов училищен автобус от Министерството на образованието и науката. Превозното средство е отпуснато по заявка на СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянц...

25-07-2018 06:11 Новини

Община Гулянци насърчава благородни детски постъпки

Община Гулянци насърчава благородни детски постъпки

Община Гулянци и Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетните и непълнолетните организират конкурс за достойна постъпка „Благородно сърце”.

23-07-2018 12:53 Новини

Община Гулянци ще реализира трети етап от ремонта на отводнителния канал в Брест

Община Гулянци ще реализира трети етап от ремонта на отводнителния канал в Брест

Стартираха процедурите за избор на изпълнител на обект Реконструкция на открит отводнителен канал, с. Брест - ІІІ-ти етап на изпълнение.

15-06-2018 09:18 Новини

Актуално

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Покана

Областен информационен център - Плевен кани всички заинтересовани лица на информационната среща/открита приемна на 4 април 20...

29 Март, 2018 Актуално

Обявление

Реализиране на процедура от Община Гулянци за избор на членове на националния детски консултативен орган – Съвет на децата

20 Март, 2018 Актуално

Списък с имотите с НТП пасище,…

Списък с имотите с НТП пасище,мера за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.

27 Февруари, 2018 Актуално

Заповед №58

Забрана за паша на животни в горските територии. >>>

20 Февруари, 2018 Актуално

Покана за публично обсъждане н…

Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2018г. на 12.01.2018г. от 14:00 часа  в Ко...

19 Декември, 2017 Актуално

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.201…

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.2017г. на Кмета на Общината за ползвателите на полски пътища

30 Ноември, 2017 Актуално

Покана

Покана Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2016г. на 23.08.201...

15 Август, 2017 Актуално

Съобщение

На 15 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Съобщение

На 11 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално