Община Гулянци

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Гулянци чества тържествено Националният празник

Гулянци чества тържествено Националният празник

На трети март Община Гулянци и НЧ „П.Р.Славейков” гр. Гулянци организираха тържествено честване на Националния празник на Република България.

05-03-2018 09:09 Новини

Кметът на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общинската пътна мрежа

Кметът на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общи…

Община Гулянци ще реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите:

01-02-2018 09:45 Новини

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018

На 12 януари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 година. На събранието присъстваха представители на общинскот...

19-01-2018 12:50 Новини

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съ...

17-01-2018 10:31 Новини

Коледно – Новогодишните тържества в община Гулянци започнаха

Коледно – Новогодишните тържества в община Гулянци започнаха

На 15 декември кмета на община Гулянци Лъчезар Яков даде старт на Коледно-Новогодишните тържества със запалване на светлините на празничната елха в центъра на град Гулянци.

20-12-2017 12:59 Новини

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Община Гулянци стартира процедурите за изпълнение на проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци”.

20-12-2017 12:57 Новини

Община Гулянци обнови базата на Домашния социален патронаж по проект

Община Гулянци обнови базата на Домашния социален патронаж по проект

Община Гулянци реализира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”. Той е на обща стой...

20-12-2017 12:53 Новини

Курбан в Дъбован

Курбан в Дъбован

Вече шеста поредна година, в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, кметство Дъбован организира традиционния Курбан на селото, с помощта на дарители – местни хора и фирми. ...

25-09-2017 07:45 Новини

Празник на село Долни Вит

Празник на село Долни Вит

За втора поредна година в Долни Вит честваха празник на селото на 5 и 6 септември. Малки и големи се събраха на площада, за да се повеселят с културно-музикалната програма, организ...

25-09-2017 07:41 Новини

Актуално

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Списък с имотите с НТП пасище,…

Списък с имотите с НТП пасище,мера за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.

27 Февруари, 2018 Актуално

Заповед №58

Забрана за паша на животни в горските територии. >>>

20 Февруари, 2018 Актуално

Покана за публично обсъждане н…

Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2018г. на 12.01.2018г. от 14:00 часа  в Ко...

19 Декември, 2017 Актуално

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.201…

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.2017г. на Кмета на Общината за ползвателите на полски пътища

30 Ноември, 2017 Актуално

Покана

Покана Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2016г. на 23.08.201...

15 Август, 2017 Актуално

Съобщение

На 15 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Съобщение

На 11 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛ...

21 Юли, 2017 Актуално

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛ...

28 Април, 2017 Актуално